Wójt: Dionizy Adam Głowacki 26 stycznia 2022. imieniny: Paulina, Wanda, Tytus
Zdrowie
Zarządzenie Nr 16/2013
Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 11 kwietnia 2013r


w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 roku - "Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Aleksandrów", powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy na realizację programu zdrowotnego.

Dokument do pobrania tutaj >>

Uchwała Nr XXII/143/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2013 >>