Wójt: Dionizy Adam Głowacki 14 sierpnia 2020. imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  deklaracja_gospodarka_dopadami_23052013.pdf