Wójt: Dionizy Adam Głowacki 27 września 2021. imieniny: Damian, Wincenty, Kosma
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów >>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>