Wójt: Dionizy Adam Głowacki 23 czerwca 2021. imieniny: Wanda, Józef, Albin
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów >>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>