Wójt: Dionizy Adam Głowacki 14 sierpnia 2020. imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów
Informacja o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Aleksandrów >>

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >>