Wójt: Dionizy Adam Głowacki 14 sierpnia 2020. imieniny: Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na terenie gminy Aleksandrów