Wójt: Dionizy Adam Głowacki 5 lipca 2020. imieniny: Karolina, Antoni, Filomena
Aktualności
Zebranie sprawozdawcze w OSP Siucice

W dniu 21 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siucicach. W zebraniu udział wzięli, jako zaproszeni goście: Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów wraz z Sekretarzem Gminy - Pawłem Mamrotem oraz Henryk Wójcik - Komendant Gminny OSP. Druh Marek Piątkowski – Prezes OSP w Siucicach przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2014 roku. Podkreślił, że w roku sprawozdawczym jednostka przeżywała szczególną uroczystość,  jaką było poświęcenie i przekazanie sztandaru dla jednostki oraz przekazanie wybudowanej świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą. Podczas zebrania przedstawiono również udział jednostki w najważniejszych akcjach ratowniczych, jakie miały miejsce w 2014 roku na terenie gminy. Należy podkreślić, że zarząd jednostki w Siucicach otrzymał jednogłośnie od swoich druhów absolutorium za swoją działalność w 2014 roku.  Dionizy Głowacki – Wójt Gminy podziękował druhom za pracę na rzecz wspólnoty samorządowej w poprzednim roku. Po zakończeniu zebrania, druhowie zostali zaproszeni przez Pawła Mamrota – sekretarza gminy, do obejrzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej fotoreportaż z uroczystości otwarcia świetlicy oraz poświęcenia i przekazania sztandaru dla jednostki.