Wójt: Dionizy Adam Głowacki 5 lipca 2020. imieniny: Karolina, Antoni, Filomena
Aktualności
Zebranie sprawozdawcze w OSP Niewierszyn

W dniu 28 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierszynie. W zebraniu udział wzięli, jako zaproszeni goście, Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów, Sekretarz Gminy - Paweł Mamrot oraz Henryk Wójcik - Komendant Gminny OSP. Druh Jan Balcerzyk – Prezes OSP w Niewierszynie przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2014 roku. Podczas zebrania przedstawiono również udział jednostki w najważniejszych akcjach ratowniczych, jakie miały miejsce w 2014 roku na terenie gminy. Zarząd jednostki w Niewierszynie otrzymał jednogłośnie od swoich druhów absolutorium za swoją działalność w 2014 roku.  Dionizy Głowacki – Wójt Gminy przedstawił plany inwestycyjne, jakie na rok 2015, zostały przewidziane do zrealizowania w tej miejscowości. Biorąc pod uwagę, jakie zagrożenia dla mieszkańców w ubiegłych latach niosły deszcze nawalne, jednostka OSP w Niewierszynie otrzymała na swoje wyposażenie nową pompę półszlamową, która będzie mogła być wykorzystywana w akcjach ratowniczych.