Wójt: Dionizy Adam Głowacki 5 lipca 2020. imieniny: Karolina, Antoni, Filomena
Aktualności
Sukcesy uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie nad Czarną

Paulina Rudzka- uczennica Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie nad Czarną Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno – Turystycznego „Przez lądy, morza i oceany…- Polska i województwo łódzkie”

W środę 18 lutego 2015r. o godz. 10.00 w  Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno – Turystycznego „Przez lądy, morza i oceany…- Polska i województwo łódzkie”. Konkurs ten składał się z trzech etapów,  należało wykazać się bardzo szczegółową wiedzą i umiejętnościami z geografii i turystyki Polski oraz województwa łódzkiego.
W  I etapie konkursu wzięło udział 566 uczniów z 63 gimnazjów  woj. łódzkiego, w tym 20 uczniów PG w Dąbrowie nad Czarną. Do finału, który odbył się w Pabianicach,  przystąpiło 31uczestników z 23gimnazjów. Ostatecznie wyłoniono 13 laureatów wśród, których na piątym miejscu znalazła się   Paulina Rudzka- uczennica klasy IIIA Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie nad Czarną. Laureaci otrzymali dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe, które wręczał Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński. 
List gratulacyjny otrzymała również Pani Lilla Pajączkowska, która przygotowała uczennicę do udziału w konkursie. 
Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych laureaci  otrzymali nagrodę specjalną, jaką była możliwość wysłuchania krótkich prelekcji, które wygłosili pasjonaci podróży – p. Zygmunt Szmidt i p. Witold Stawski.
Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


Fotografujemy i odnosimy sukcesy

Uczeń Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie nad Czarną, Piotr Ogłoza,  zajął I miejsce w  Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Bezpieczna wieś w obiektywie. Udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy w maszynach i urządzeniach rolniczych”. 
Głównym celem konkursu było podniesienie wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń rolniczych. Przedsięwzięcie kształciło  także umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy w rolnictwie oraz  rozwijało zainteresowania  i umiejętności  uczniów. 
Tegoroczną edycję konkursu honorowym patronatem objął Łódzki Kurator Oświaty.
Opiekę nad uczniem, w czasie przygotowań do konkursu, sprawowała Pani Renata Biegała, która udzielana gimnazjaliście cennych wskazówek i motywowała do pracy.