Wójt: Dionizy Adam Głowacki 2 lutego 2023. imieniny: Maria, Mirosław, Joanna
Aktualności
Przedstawiciele Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej w Gminie Aleksandrów

W dniu 16 marca br. w gimnazjum i szkole podstawowej w Dąbrowie nad Czarną odbyła się bardzo ciekawa lekcja historii połączona z wystawą „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”.  Okazją do zorganizowania tego wydarzenia była wizyta na terenie gminy Aleksandrów Pani Aleksandry Ślusarek – Prezesa Związku Repatriantów RP, Walentyna Kamińska oraz Pani Nina Rupeta – nauczycielka, pasjonatka historii, która przybyła do Polski z Kazachstanu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klas 5 i 6 szkół podstawowych ze Skotnik i Dąbrowy nad Czarną. Przybyli goście zostali serdecznie powitani przez Panią Elżbietę Ogrodnik – Dyrektora Gimnazjum oraz Pana Zdzisława Brandysa – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną. Prelegenci przybliżyli słuchaczom wiedzę na temat tragicznych wywózek Polaków do Kazachstanu w latach 1936-37. Bardzo ciekawa wystawa prezentowała zbiory dokumentów i fotografii rodzinnych, które bardzo wiele mówią o życiu i zwyczajach kazachstańskich Polaków oraz świadczą o tym, że ponad 70 lat wygnania było wielką niesprawiedliwością i krzywdą. Młodzież szkolna z bardzo dużym zaciekawieniem uczestniczyła w tej żywej lekcji historii. W godzinach południowych, w tym samym dniu wystawa „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”, na prośbę Pana Dionizego Głowackiego – Wójta Gminy Aleksandrów, została zaprezentowana w holu Urzędu Gminy. Okazją do pokazania tej wystawy radnym i sołtysom był przygotowany projekt ustawy w sprawie zaproszenia na pobyt w Gminie Aleksandrów, w ramach repatriacji,  rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu – 7 osobowej Rodziny Nowakowskich. Rada Gminy Aleksandrów na sesji w dniu 16 marca br. uchwałę w tej sprawie podjęła jednomyślnie.