Wójt: Dionizy Adam Głowacki 2 czerwca 2023. imieniny: Marianna, Marzena, Erazm
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna
    Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie mieści się w budynku Urzędu Gminy Aleksandrów, Filia Biblioteczna w Skotnikach w budynku komunalnym będącym własnością Urzędu Gminy w Aleksandrowie.

GBP w Aleksandrowie
Dyrektor Anna Piekarz
Starszy bibliotekarz Małgorzata Szulc
czynna:
poniedziałek - piątek 8:00 -16:00

Filia Biblioteczna w Skotnikach
Młodszy bibliotekarz Alicja Jasion
czynna:
poniedziałek 9:00-16:00
środa 9:00 -16:00
piątek 8:00 -14:00

    Na terenie Gminy Aleksandrów działają dwie biblioteki w tym jedna w pełnym wymiarze. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie działa od 1952 roku.
    W Gminnej bibliotece Publicznej w Aleksandrowie znajdują się trzy stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, z którego mogą bezpłatnie korzystać czytelnicy. Stan faktyczny księgozbioru na koniec 2008 roku wynosił 22 619 woluminów. Biblioteki prowadzą działalność propagującą książki i czytanie, starając się zachęcić szczególnie najmłodszych do korzystania z biblioteki.