Wójt: Dionizy Adam Głowacki 2 czerwca 2023. imieniny: Marianna, Marzena, Erazm

Zarządzenie Nr 18/2015
Zarządzenie Nr 18/2015Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 24 marca 2015r.w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Ale  ...więcej
2015-03-24 15:40:08


Zarządzenie Nr 16/2015
Zarządzenie Nr 16/2015Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 18 marca 2015r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w   ...więcej
2015-03-18 13:29:53


Zarządzenie Nr 14/2015
Zarządzenie Nr 14/2015Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 6 marca 2015r.w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkurs  ...więcej
2015-03-06 12:17:13


Zarządzenie Nr 12/2015
Zarządzenie Nr 12/2015Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 26 lutego 2015r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Aleksandró  ...więcej
2015-02-26 15:49:05


Zarządzenie Nr 76/2014
Zarządzenie Nr 76/2014Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 15 grudnia 2014r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu  ...więcej
2014-12-15 10:26:47


Zarządzenie Nr 72/2014
Zarządzenie Nr 72/2014Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 8 grudnia 2014r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej n  ...więcej
2014-12-08 13:58:04


Zarządzenie Nr 70/2014
Zarządzenie Nr 70/2011Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 28 listopada 2014rw sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkurs  ...więcej
2014-11-28 15:13:20


Zarządzenie Nr/67/2014
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Rozwój infrastruktury i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2015-2019", który skierowany jest do organizac  ...więcej
2014-11-18 15:50:35


Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w sprawie projektu programu współracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
   ...więcej
2014-10-02 15:12:27


Informacja dotycząca projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
   ...więcej
2014-09-08 19:27:16

Pokazano 1 - 10 z 40
następne